گفتگو با رئیس هیات مدیره مجموعه صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی کشور

جایگاه های سوخت هم اکنون با توجه به نوسازی ها و سرمایه گذاری ها جزو رده های ممتاز محسوب می شوند و اگر حق العمل مناسب در اختیار ایشان قرار بگیرند مالکان قطعا جایگاه خود را حفظ خواهند کرد. *لطفا خودتان را معرفی فرمایید و از سوابق کاری‌تان بفرمایید. اسدالله قلیزاده هستم رئیس هیات مدیره […]