سامانه ارتباطی

لوگو همکاران

اطلاعیه ها

رئیس جایگاه داران سوخت گفت:شرکت‌های پرداخت الکترونیک نمی توانند از پمپ بنزین‌ها کارمزد تراکنش بگیرند.   اسدالله قلیزاده رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت: با درایت مسئولین بانک مرکزی و دولت امیدواریم جایگاه‌های سوخت که شرایط ویژه‌ای دارند، از پرداخت کارمزد تراکنش ...
رضا نواز در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: اگر طرح‌های هدفمندی اجناس اتفاق بیفتد، قبل از اجرا باید پرسید که به ضرر چه کسانی است؟ بسیاری از این طرح‌ها به دلیل تعارض منافع، توسط لابی‌ها بایکوت و یا با فضاسازی علیه‌شان، از ...
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: با تلاش‌های دولت سیزدهم، بیش از مقدار معین شده در سند راهبردی انرژی، بنزین تولید کردیم، اما سیر صعودی وحشتناک مصرف، این میزان تولید را هم به چالش کشیده ...
رئیس صنف جایگاه‌داران سوخت کشور گفت: در طی سال‌های اخیر خوشبختانه دولت رویکرد تعیین حق العمل جایگاهها بر اساس آنالیز هزینه را پذیرفته، ولی همچنان واقعی‌سازی حق‌العمل به منابع حاصل از فروش سوخت و قیمت‌های ثابت فراورده گره خورده که موجب ...
رئیس جایگاه داران سوخت گفت:شرکت‌های پرداخت الکترونیک نمی توانند از پمپ بنزین‌ها کارمزد تراکنش بگیرند.   اسدالله قلیزاده رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت: با درایت مسئولین بانک مرکزی و دولت امیدواریم جایگاه‌های سوخت که شرایط ویژه‌ای دارند، از پرداخت کارمزد تراکنش ...
رضا نواز در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: اگر طرح‌های هدفمندی اجناس اتفاق بیفتد، قبل از اجرا باید پرسید که به ضرر چه کسانی است؟ بسیاری از این طرح‌ها به دلیل تعارض منافع، توسط لابی‌ها بایکوت و یا با فضاسازی علیه‌شان، از ...
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: با تلاش‌های دولت سیزدهم، بیش از مقدار معین شده در سند راهبردی انرژی، بنزین تولید کردیم، اما سیر صعودی وحشتناک مصرف، این میزان تولید را هم به چالش کشیده ...
رئیس صنف جایگاه‌داران سوخت کشور گفت: در طی سال‌های اخیر خوشبختانه دولت رویکرد تعیین حق العمل جایگاهها بر اساس آنالیز هزینه را پذیرفته، ولی همچنان واقعی‌سازی حق‌العمل به منابع حاصل از فروش سوخت و قیمت‌های ثابت فراورده گره خورده که موجب ...

مناقصات

فراخوان ها

گالری

مناقصات

فراخوان ها

اطلاعیه ها