سامانه ارتباطی

لوگو همکاران

اطلاعیه ها

 • اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
 • لیست جایگاههای سوخت عرضه کننده نرخ سهمیه ای و آزاد استان تهران
 • اطلاعیه مالیات
 • مالیات ارزش افزوده
 • اطلاعیه
  رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت: امروز در اکثر جایگاههای سوخت اختلالی در سیستم پرداخت الکترونیکی بهای سوخت مربوط به شرکت پرداخت الکترونیک متعلق به یک بانک به وجود آمد که پس از ساعاتی رفع شد و حمله سایبری در کار ...
رئیس صنف جایگاه داران کشور گفت: وضع کنونی پرداخت الکترونیکی بهای سوخت و سامانه هوشمند قابل قبول نیست.   به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آقای اسدالله قلیزاده با اشاره به اختلال امروز در بخش پرداخت الکترونیکی بهای سوخت در جایگاه‌های عرضه ...
طرح کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین در جایگاه‌های سوخت، بر اساس قانون هوای پاک تا پایان امسال فرصت داشت، اما به علت تاخیر در اجرای آن، قرار است تمدید شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در مرحله انتقال بنزین ...
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور : بیش از ۴۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح کهاب بودجه نیاز است . https://telewebion.com/episode/0x29ce544        
۱ ۲
  رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت: امروز در اکثر جایگاههای سوخت اختلالی در سیستم پرداخت الکترونیکی بهای سوخت مربوط به شرکت پرداخت الکترونیک متعلق به یک بانک به وجود آمد که پس از ساعاتی رفع شد و حمله سایبری در کار ...
رئیس صنف جایگاه داران کشور گفت: وضع کنونی پرداخت الکترونیکی بهای سوخت و سامانه هوشمند قابل قبول نیست.   به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آقای اسدالله قلیزاده با اشاره به اختلال امروز در بخش پرداخت الکترونیکی بهای سوخت در جایگاه‌های عرضه ...
طرح کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین در جایگاه‌های سوخت، بر اساس قانون هوای پاک تا پایان امسال فرصت داشت، اما به علت تاخیر در اجرای آن، قرار است تمدید شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در مرحله انتقال بنزین ...
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور : بیش از ۴۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح کهاب بودجه نیاز است . https://telewebion.com/episode/0x29ce544        
۱ ۲

مناقصات

فراخوان ها

 • فراخوان در مورد حق العمل ۱۴۰۱

گالری

مناقصات

فراخوان ها

 • فراخوان در مورد حق العمل ۱۴۰۱

اطلاعیه ها

 • اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
 • لیست جایگاههای سوخت عرضه کننده نرخ سهمیه ای و آزاد استان تهران
 • اطلاعیه مالیات
 • مالیات ارزش افزوده
 • اطلاعیه

گالری

ستادهای استانی