سامانه ارتباطی

لوگو همکاران

اطلاعیه ها

 • اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
 • لیست جایگاههای سوخت عرضه کننده نرخ سهمیه ای و آزاد استان تهران
 • اطلاعیه مالیات
 • مالیات ارزش افزوده
 • اطلاعیه
رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت: در زلزله خوی آسیب گسترده به جایگاه‌های عرضه سوخت نداشتیم و توزیع سوخت در این منطقه بی وقفه جریان دارد. اسدالله قلیزاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخریم وضعیت توزیع سوخت در مناطق زلزله‌زده، ...
رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت: طی چند سال اخیر تاکنون متاسفانه به سامانه هوشمند سوخت و خصوصا تجهیزات مربوطه در جایگاه‌ها توجه نشده به حدی که مستهلک شده‌اند و هم اکنون خرابی‌های زیادی در کارتخوان‌ها داریم و همه نازل‌ها فعال نیستند. ...
سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور گفت: خرابی کارتخوان‌های سامانه هوشمند سوخت عامل صف‌های موجود در جایگاه‌های سوخت است و این موضوع ارتباطی به کمبود بنزین ندارد. آقای رضا نواز در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، افزود: سامانه هوشمند ...
۱ ۲
رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت: در زلزله خوی آسیب گسترده به جایگاه‌های عرضه سوخت نداشتیم و توزیع سوخت در این منطقه بی وقفه جریان دارد. اسدالله قلیزاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخریم وضعیت توزیع سوخت در مناطق زلزله‌زده، ...
رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت: طی چند سال اخیر تاکنون متاسفانه به سامانه هوشمند سوخت و خصوصا تجهیزات مربوطه در جایگاه‌ها توجه نشده به حدی که مستهلک شده‌اند و هم اکنون خرابی‌های زیادی در کارتخوان‌ها داریم و همه نازل‌ها فعال نیستند. ...
سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور گفت: خرابی کارتخوان‌های سامانه هوشمند سوخت عامل صف‌های موجود در جایگاه‌های سوخت است و این موضوع ارتباطی به کمبود بنزین ندارد. آقای رضا نواز در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، افزود: سامانه هوشمند ...
۱ ۲

مناقصات

فراخوان ها

 • پذیرش دانشجو از کارکنان جایگاههای سوخت تهران ( بدون کنکور )
 • فراخوان در مورد حق العمل ۱۴۰۱

گالری

مناقصات

فراخوان ها

 • پذیرش دانشجو از کارکنان جایگاههای سوخت تهران ( بدون کنکور )
 • فراخوان در مورد حق العمل ۱۴۰۱

اطلاعیه ها

 • اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
 • لیست جایگاههای سوخت عرضه کننده نرخ سهمیه ای و آزاد استان تهران
 • اطلاعیه مالیات
 • مالیات ارزش افزوده
 • اطلاعیه

گالری