سامانه ارتباطی

لوگو همکاران

اطلاعیه ها

  • لیست جایگاههای سوخت عرضه کننده نرخ سهمیه ای و آزاد استان تهران
  • اطلاعیه مالیات
  • مالیات ارزش افزوده
  • اطلاعیه
  رییس صنف جایگاهداران کشور گفت: امسال با افزایش تعداد خودروهای شخصی زائرین در مسیرهای منتهی به مرزهای خروجی به سمت عراق، در برخی جایگاه‌ها شاهد صف‌های کیلومتری بودیم اما توزیع بی وقفه، شبانه روزی و با سه شیفت فعال در ...
  رئیس صنف جایگاهداران کشور با تأکید بر اینکه موافق شفاف سازی اصولی ثبت مجوزها هستیم، گفت: به منظور آگاهی بخشی به متقاضیان، آماده مشاوره‌دهی به متقاضیان سرمایه گذاری هستیم. به گزارش خبرنگار مهر، یکی از چشم اندازهای مهم اقتصادی دولت ...
با اجرای فاز دوم در قالب سامانه سپهتن و نصب gps برروی خودروها تخصیص عادلانه سهمیه گازوئیل در کارتهای سوخت به صورت آنلاین و دقیقا براساس مسافت طی شده انجام خواهد شد و بهانه قاچاق جهت عدم ارسال گازوئیل به مقدار ...
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور گفت: تقاضا‌های جدید برای صدور مجوز جایگاه‌های سوخت، به جای کلانشهرها، در شهر‌های فاقد نیاز به احداث جایگاه جدید، ثبت می‌شود. آقای رضا نواز سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ...
۱ ۲
  رییس صنف جایگاهداران کشور گفت: امسال با افزایش تعداد خودروهای شخصی زائرین در مسیرهای منتهی به مرزهای خروجی به سمت عراق، در برخی جایگاه‌ها شاهد صف‌های کیلومتری بودیم اما توزیع بی وقفه، شبانه روزی و با سه شیفت فعال در ...
  رئیس صنف جایگاهداران کشور با تأکید بر اینکه موافق شفاف سازی اصولی ثبت مجوزها هستیم، گفت: به منظور آگاهی بخشی به متقاضیان، آماده مشاوره‌دهی به متقاضیان سرمایه گذاری هستیم. به گزارش خبرنگار مهر، یکی از چشم اندازهای مهم اقتصادی دولت ...
با اجرای فاز دوم در قالب سامانه سپهتن و نصب gps برروی خودروها تخصیص عادلانه سهمیه گازوئیل در کارتهای سوخت به صورت آنلاین و دقیقا براساس مسافت طی شده انجام خواهد شد و بهانه قاچاق جهت عدم ارسال گازوئیل به مقدار ...
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور گفت: تقاضا‌های جدید برای صدور مجوز جایگاه‌های سوخت، به جای کلانشهرها، در شهر‌های فاقد نیاز به احداث جایگاه جدید، ثبت می‌شود. آقای رضا نواز سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ...
۱ ۲

مناقصات

فراخوان ها

  • فراخوان در مورد حق العمل ۱۴۰۱

گالری

مناقصات

فراخوان ها

  • فراخوان در مورد حق العمل ۱۴۰۱

اطلاعیه ها

  • لیست جایگاههای سوخت عرضه کننده نرخ سهمیه ای و آزاد استان تهران
  • اطلاعیه مالیات
  • مالیات ارزش افزوده
  • اطلاعیه

گالری

ستادهای استانی