سامانه ارتباطی

لوگو همکاران

اطلاعیه ها

سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور گفت: طرح تخصیص یارانه بنزین به اشخاص طرح خوبی است، ولی روش اجرایی آن متاسفانه پیچیده سازی شده است و درنتیجه کل طرح به سمت توقف رفته است. رضانواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ...
رئیس صنف جایگاهداران سوخت کشور گفت: با موضوع قاچاق سوخت که اغلب بزرگ‌نمایی در این مورد و نسبت دادن آن به کولبران و جایگاهداران را شاهد هستیم نمی‌توان مردم را از سوخت محروم کرد.       اسدالله قلیزاده در گفت‌وگو ...
سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور گفت: طرح تخصیص یارانه بنزین به اشخاص طرح خوبی است، ولی روش اجرایی آن متاسفانه پیچیده سازی شده است و درنتیجه کل طرح به سمت توقف رفته است. رضانواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ...
رئیس صنف جایگاهداران سوخت کشور گفت: با موضوع قاچاق سوخت که اغلب بزرگ‌نمایی در این مورد و نسبت دادن آن به کولبران و جایگاهداران را شاهد هستیم نمی‌توان مردم را از سوخت محروم کرد.       اسدالله قلیزاده در گفت‌وگو ...

مناقصات

فراخوان ها

گالری

مناقصات

فراخوان ها

اطلاعیه ها