• آدرس : خیابان انقلاب. حدفاصل پل چوبی و پیچ شمیران .خیابان صفی علیشاه. کوچه اصانلو. پلاک ۲و۴
  • تلفن : ۷۷۵۲۲۶۸۰ - ۷۷۵۲۲۶۷۸ - ۷۷۵۳۷۰۳۳
  • فکس : ۷۷۵۳۱۹۵۱ داخلی۵
  • ایمیل : irfsu1343@gmail.com