روند صعودی استفاده از کارت سوخت شخصی/ اگر جایگاهی کارت سوخت آزاد ارائه نکرد، چه کنیم؟

سخنگوی صنف جایگاه‌داران گفت: پیش‌بینی ما این است میزان استفاده مردم از کارت سوخت شخصی برای سوخـت‌گیری با نرخ آزاد، در ماه جاری و ماه‌ آینده باز هم بیشتر خواهد شد و این سیر صعودی است. رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: بعد از آغاز طرح جمع‌آوری […]

تهران رتبه اول استفاده از کارت سوخت شخصی برای دریافت بنزین آزاد

رییس صنف جایگاهداران کشور گفت: هم اکنون حدود ۹۰ درصد مردم کارت سوخت شخصی دارند و اگر استفاده کنند قطعا کارت‌های آزاد موجود در جایگاه‌ها فقط در مواقع اضطراری برای کسانی که کارت ندارند کاربرد خواهد شد و مشکلی نخواهد بود.   اسدالله قلیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، اظهار داشت: از زمانی که طرح […]

استفاده از کارت سوخت شخصی ۲ برابر شد

سخنگوی صنف جایگاهداران گفت: آمارها نشان میدهد طی چند روز گذشته همزمان با کاهش کارتهای آزاد در جایگاههای سوخت، استفاده مردم از کارت سوخت شخصی هنگام سوختگیری به نرخ آزاد دوبرابر شده که نشان دهنده همکاری خوب مردم است و تداوم همراهی ایشان را خواستاریم.   رضانواز، سخنگوی صنف جایگاه داران کشور در گفت وگو […]