سهولت در صدور مجوزها نباید منجر به رشد بی رویه جایگاه های سوخت شود

سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت گفت: اجرای قانون جدید مجوز‌های کسب و کار، نباید تعداد جایگاه‌های سوخت را به صورت بی‌رویه افزایش دهد. آقای رضا نواز گفت: هر جا در مورد سیاست‌های توزیع تصمیم گیری می‌شود، بخش خصوصی باید طبق قانون محیط کسب و کار درباره آن نظر دهد و میزان سرمایه گذاری و درآمد‌ها، باید […]

درخواست جایگاهداران سوخت از رئیس جمهور : ناجی ما و کارکنانمان باشید .

  رئیس صنف جایگاه‌داران کشور گفت: جایگاه‌های سوخت با زیان انباشته مواجهند و شرایط طوریست که رایزنی‌ها برای واقعی سازی و اعلام میزان حق‌العمل ۱۴۰۱ جایگاه‌ها بدون ورود شخص رئیس جمهور به مساله محقق نمی‌شود. ما از ایشان انتظار داریم ناجی جایگاه‌داران و کارکنانشان باشد. اسدالله قلیزاده در گفت و گو با ایسنا، با بیان […]