ویدئویی از آتش گرفتن فردی سوار بر موتور در جایگاه سوخت مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است که باعث نگرانی مردم و البته احتیاط بیشتر آنها هنگام سوخت گیری شده است.  
پمپ بنزین میدان تره‌بار مرکزی خیابان پیروزی تهران ساعتی پیش منفجر شد. این حادثه یک مصدوم داشت که به بیمارستان منتقل شده است. آتش‌سوزی تانکر سوخت در پمپ‌بنزینی در پیروزی | تعداد مصدومان حادثه برچسب‌ها آتش‌ نشانی سوخت – بنزین (پمپ ...