بسمه تعالی

مجموعه بزرگ صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده های نفتی کشور از سال ۱۳۴۳ به عنوان قدیمی ترین تشکیلات صنفی حوزه سوخت به فعالیت در گستره ایران پرداخته است. در طی این سالها از طریق تعامل با صاحبان مجاری عرضه سوخت ،دولت، مردم و مراکز پژوهشی و نظارت مستمر بر عملکرد صاحبان اماکن فروش و عرضه سوخت سعی در ارتقا کیفیت ارائه خدمات نموده است. با توجه به حجم توزیع سوخت در کشور و فعالیت شبانه روزی اماکن مربوطه، تمام تلاش این مجموعه صنفی برافزایش آگاهی اعضا و مراجعین و پیگیری حقوق صنفی مالکان و کارکنان مجاری عرضه بوده است. نمایندگان استانی این انجمن در کنار پیشکسوتان صنفی پیوسته در طول سالیان متمادی همراهی با هیات مدیره های وقت داشته اند. خوشبختانه در تعامل با دولت و سایر قوا و نهادهای مرتبط موفقیتهای بسیاری حاصل شده است که در پیشبرد این اهداف همکاری جایگاههای سوخت با این مجوعه صنفی در اقصی نقاط کشور چشمگیر و حائز اهمیت بوده است. انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده های نفتی سراسر کشور همچنان با تلاش بی وقفه و بهره مندی از نظرات اعضا، کارشناسان ، فعالین حوزه توزیع سوخت و مردم عزیز کشورمان به دنبال دست یابی به اهداف تعیین شده در مجامع و اساسنامه خود است. در جهت اطلاع رسانی به مردم و مسئولین ضمن انجام مکاتبات و شرکت در جلسات تخصصی، بهره مندی از رسانه های کشور را لازمه فعالیت صنفی در عرصه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی می داند. چشم انداز تعیین شده برای این مجموعه صنفی که هدفش رشد و تعالی تشکیلاتی و مالی جایگاههای سوخت و ارتقا کیفیت خدمات به مراجعین می باشد در دسترس بوده و با توکل بر خداوند متعال ،پویایی و سرعت در گامهای مهم هرروز به این هدف نزدیکتر خواهیم شد و آمادگی کامل خود را جهت دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات در حوزه عملکرد انجمن صنفی یا جایگاههای سوخت را اعلام می نماییم.