800 درخواست احداث پمپ بنزین ثبت شده / از صنف مشاوره بگیرید

  رئیس صنف جایگاهداران کشور با تأکید بر اینکه موافق شفاف سازی اصولی ثبت مجوزها هستیم، گفت: به منظور آگاهی بخشی به متقاضیان، آماده مشاوره‌دهی به متقاضیان سرمایه گذاری هستیم. به گزارش خبرنگار مهر، یکی از چشم اندازهای مهم اقتصادی دولت سیزدهم تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار بوده است. در این راستا معرفی […]