یک بام و دو هوای صدور مجوز‌های جدید برای جایگاه‌های سوخت

سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور گفت: تقاضا‌های جدید برای صدور مجوز جایگاه‌های سوخت، به جای کلانشهرها، در شهر‌های فاقد نیاز به احداث جایگاه جدید، ثبت می‌شود. آقای رضا نواز سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در خصوص صدور مجوز جایگاه سوخت از طریق درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار، […]