هشدار درباره ورشکستگی جایگاه‌داران سوخت

هشدار درباره ورشکستگی جایگاه‌داران سوخت /جایگاه‌های سوخت روی دور تعدیل نیرو رئیس صنف جایگاه‌داران کشور گفت: در شرایط فعلی اکثریت جایگاه‌داران ورشکسته شده‌اند و هر روز مقروض‌تر می‌شوند، درحالی که خدمات زیادی به مردم می‌دهند، ولی با این شرایط نمی‌توانند جایگاه خود را سرپا نگه دارند. اسدالله قلیزاده رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش […]