کاهش ۸۰ درصدی متقاضیان بنزین سوپر

رییس انجمن صنفی جایگاه‌داران کل کشور گفت: بنزین سوپر فقط با قیمت آزاد عرضه می‌شود و مردم با قیمت فعلی طالب آن نیستند و استفاده از بنزین معمولی یا یورو را ترجیح می‌دهند.

اسدالله قلی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره وضعیت توزیع بنزین سوپر در جایگاه‌ها گفت: از آبان‌ماه سال گذشته با افزایش قیمت سوخت و سپس با شیوع کرونا شاهد کاهش چشمگیر تقاضای مردم برای بنزین سوپر بوده‌ایم و این میزان بیش از ۸۰ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه مصرف بنزین سوپر ۸۰ درصد کاهش یافته است، درباره ناموجود بودن بنزین سوپر در جایگاه‌ها نیز گفت: جایگاه‌ها در حال عرضه این فرآورده هستند، ولی برای توزیع بنزین سوپر با مشکلاتی مواجه بوده‌اند که از جمله می‌توان به تبخیر این فرآورده و زیان مالی جایگاه‌ها اشاره کرد. همچنین در حالیکه قیمت بنزین سوپر بیشتر و متقاضی آن کمتر است، حق‌العمل آن نسبت به بنزین معمولی یا یورو تفاوتی ندارد. ضمن اینکه وقتی جایگاه این فرآورده را خرید می‌کند و در مخازن قرار می‌دهد، زمانبر شدن فروش آن زیان‌های مالی متوجه جایگاه می‌کند.

رییس انجمن صنفی جایگاه‌داران کل کشور ادامه داد: در مواقعی که چنین شرایطی پیش می‌آید و یا کمبود تولید بنزین سوپر وجود دارد، سکوهای مربوط به این فرآورده در هر جایگاه، عاملی برای زیان‌دهی می‌شوند و حق دارند بر هر نحو مقتضی از این زیان جلوگیری کنند، در شرایط فعلی همه بلاتکلیفند و تنها راه حل جلوگیری از بروز چنین مشکلی ایجاد تناسب قیمتی و توجه به عرضه و تقاضا است، به خصوص اینکه این فراورده فقط با قیمت آزاد عرضه می‌شود و مردم با قیمت فعلی طالب بنزین سوپر نیستند و استفاده از بنزین معمولی یا یورو را ترجیح می‌دهند.

وی تاکید کرد: با توجه به الزامات زیست محیطی و همچنین جلوگیری از زیان جایگاه‌ها و بیکاری کارکنان و احترام به انتخاب مردم، مسئولین باید وضعیت فعلی را به نفع مردم و بخش خصوصی تعیین تکلیف کنند و  نسبت به تعیین حق‌العمل جایگاه‌ها به جهت استمرار در توزیع بنزین سوپر توجه ویژه‌ای صورت بگیرد.