عدم امکان پرداخت بهای سوخت با کارتهای بانکی زیر مجموعه سپه در روزهای پنج شنبه و جمعه

اسدالله قلیزاده رئیس صنف جایگاهداران کشور:

روزهای پنج شنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ آذرماه امکان پرداخت بهای سوخت با کارتهای بانکی زیرمجموعه سپه وجود ندارد، مردم کارتهای دیگر بانکها یا پول نقد همراه داشته باشند