شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هزینه حق العمل‌ را اعلام کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اوایل سال جاری سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که جایگاه داران سوخت مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده هستند. پس از گذشت ۵ ماه رئیس هیات مدیره کانون سراسری جایگاه داران سوخت در نامه‌ای به سازمان مالیاتی گفته است که هنوز هزینه خدمات حق العمل کاران جایگاه داران سوخت مصوب و ابلاغ نشده و به همین علت خواستار تعلیق بخشنامه و لغو فراخوان جایگاه‌های کشور از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده شد.

به گزارش فارس، در همین راستا به منظور حل مشکل و موانع اجرای بخشنامه سازمان امور مالیاتی، سید مجتبی احمدی مدیرکل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی در نامه‌ای به رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خواستار تعیین هزینه خدمات شامل حق العمل کاری جایگاه داران، مالیات و عوارض ارزش افزوده شد.

در این نامه امده است:‌ ضمن ارسال نامه شماره ۱۳۹۷/۲۱۳ الف ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ جناب آقای قلی زاده رئیس محترم هیأت مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی سراسر کشور، نظر به اینکه مطابق مفاد جزء (د) بند (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور جایگاه داران سوخت (فرآورده های نفت و گاز) از ابتدای سال ۱۳۹۹ مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شده اند. و این موضوع ملی فراخوان مرحله هشتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در جراید کثیر الانتشار درج و اطلاع رسانی عمومی گردیده است.

 خواهشمند است دستور فرمایید در راستای قسمت اخیر بند یاد شده، مستندات هزینه خدمات شامل حق العمل جایگاهدار، مالیات و عوارض ارزش افزوده و … را جهت اقدامات بعدی به این معاونت ارسال نمایند.

انتهای پیام/