فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، فعالیت در کلیه زمینه های پمپ های توزیع سوخت شامل مونتاژ، تولید، عرضه، توزیع، فروش، خدمات پس از فروش و نیز ایجاد کارخانجات و انجام سایر فعالیت ها در زمینه طراحی و مهندسی، امورفنی و خدمات، صادرات و واردات و اخذ نمایندگی های داخلی و خارجی می باشد.

تلفن:۶۷۸۳-۰۲۱

فکس:۶۶۸۰۲۳۳۵-۰۲۱

آدرس:تهران-بزرگراه فتح-فتح هفتم

پلاک ۱۰

کدپستی:۱۳۸۷۶۸۴۷۱۱