شرکت‌های پرداخت الکترونیک نمی توانند از پمپ بنزین‌ها کارمزد تراکنش بگیرند

رئیس جایگاه داران سوخت گفت:شرکت‌های پرداخت الکترونیک نمی توانند از پمپ بنزین‌ها کارمزد تراکنش بگیرند.

 

اسدالله قلیزاده رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت: با درایت مسئولین بانک مرکزی و دولت امیدواریم جایگاه‌های سوخت که شرایط ویژه‌ای دارند، از پرداخت کارمزد تراکنش مستثنی شوند، اما در هر حال شرکت‌های پرداخت الکترونیک نمی توانند از پمپ بنزین‌ها کارمزد تراکنش بگیرند، همچنین اجازه هم نمی دهیم برخی انحصارگران پرداخت در پمپ بنزین ها، در این خصوص منت سر جایگاهداران بگذارند.

قلیزاده گفت: تعداد تراکنش‌های بانکی جایگاه‌ها بسیار بالاست و ما پیوسته سعی کرده ایم مردم را به استفاده از کارت‌های اعتباری در پرداخت الکترونیک ترغیب کنیم، این را هم نمی پذیریم که عددی را بابت کارمزد به شرکت‌های پرداخت الکترونیک بپردازیم چراکه مبلغ هنگفتی در مجموع است.

او ادامه داد: حضور هر شرکتی در پمپ بنزین‌ها تراز مالی او را متحول می کند و سود سرشار دارد به همین خاطر برخی‌ها تلاش می کنند به هر قیمتی این عرصه را در انحصار خود قرار دهند، چه رسد به اینکه بخواهند مبلغی از مالک جایگاه طلب کنند.

او افزود: در مورد دستورالعمل اخذ کارمزد از تراکنش بانکی میتوان ساعت‌ها بحث تخصصی داشت، اما برآورد‌های ما حکایت از این دارد که پمپ بنزین‌ها جهت حفظ ارتقای کیفیت خدمات به مردم و با توجه به حجم مراجعات بایستی از این امر مستثنی شوند که قطعا محاسن این استثنا شدن بسیار بیشتر از معایب آن است.

قلیزاده گفت: برای اخراج انحصارطلبان از بخش پرداخت الکترونیک بهای سوخت با همکاری برخی مسئولان از جمله بانک مرکزی، شورای رقابت و دستگاه‌های نظارتی طی دو سال گذشته تلاش‌های زیادی انجام دادیم و قبلا هم عرض کردیم که جایگاه‌های سوخت مالکین خصوصی دارند و اگر هر شخص حقیقی یا حقوقی از انحصار دفاع کند یا موجب شود فضای رقابتی و تکنولوژی‌های نوین وارد این عرصه نشود، با افشاگری و معرفی قاطع به نهاد‌های نظارتی و مردم مواجه خواهیم نمود، این تصمیم قاطع جایگاهداران است و هرچقدر زمان بگذرد، با توجه به مدارکی که جمع می شود حامیان انحصار از کوچک تا بزرگ را بهتر می شناسیم و علیه ایشان اقدام می کنیم.

او گفت: در سال‌های قبل به دلیل عدم پیگیری مسئولان وقت صنفی برخی‌ها خود را صاحب جایگاه‌ها فرض کرده اند و در مورد بخش پرداخت جایگاه‌ها بذل و بخشش داشته اند، ما صبوریم و پیوسته و آرام پیش می رویم و راهکار‌های غیرقابل پیش بینی هم داریم. اخیرا هم برخی انحصارطلبان لطف فرموده اند و گفته اند از تراکنش‌های پمپ بنزین‌ها کارمزد دریافت نخواهند کرد که ما اعلام می کنیم تا مالک جایگاه نخواهد (که قطعا اکثریت نمیخواهند)، هیچ شرکتی در هر فازی از دستورالعمل اخذ کارمزد، نمیتواند چنین کاری انجام دهند.

او گفت: کاهش صف ها، جلوگیری از رشد تبادل پول نقد در جایگاهها، کاهش ترافیک شهری، رعایت موارد بهداشتی و… محاسن استفاده از پرداخت اعتباری در جایگاههاست که نباید فدای سودمحوری شود. ما امیدواریم بانک مرکزی با درایت این مساله را مورد واکاوی قرار دهد و پمپ بنزین‌ها را از این قضیه مستثنی کند.