سخنگوی جایگاه داران بنزین: در حوزه بنزین، ماندن در شرایط فعلی بسیار آسیب زاست/ باید تصمیمی جدی برای آن گرفت

رضا نواز در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: اگر طرح‌های هدفمندی اجناس اتفاق بیفتد، قبل از اجرا باید پرسید که به ضرر چه کسانی است؟ بسیاری از این طرح‌ها به دلیل تعارض منافع، توسط لابی‌ها بایکوت و یا با فضاسازی علیه‌شان، از دایره بررسی خارج می‌شوند. با بسیاری از طرح‌ها به دلیل نگاه‌های سنتی و رانتی مقابله می‌شود. اگر مشورت دهندگان این طرح ها، احساس کنند که منافعشان به خطر می‌افتد، مشورت حداقلی به دولت ارائه خواهند داد. باید بررسی شود که روش‌های سلبی برای کنترل مصرف تا چه میزان اثرگذار بوده و چقدر نارضایتی به وجود آورده است.