زلزله تقاضای سوخت را ۹۰ درصد افزایش داد

اسدالله قلی زاده در گفت‌وگو با ایلنا در مورد افزایش میزان تقاضای سوخت و تشکیل صف مقابل جایگاه‌ها، پس از زلزله شب گذشته گفت: این حادثه باعث شد تا در ساعاتی که معمولا فروش سوخت به حداقل می‌رسد، تقاضا با اوج روبه رو شود. بطوریکه جایگاه‌ها در مناطقی که زلزله در آن احساس شد، نسبت به روز قبل از آن در همان زمان با افزایش ۹۰ درصدی تقاضا مواجه شدند و صف سوخت‌گیری تا یک ساعت پس از اذان صبح نیز ادامه داشت.

وی ادامه داد: البته ما از نظر تامین سوخت هیچ مشکل و دغدغه‌ای نداریم و تمامی جایگاه‌ها هم فرآورده کافی و هم دستگاه‌های آماده برای ارائه خدمت دارند اما باز شاهد مراجعه وسیع مردم بودیم.

رییس انجمن صنفی صاحبان اماکن و عرضه فرآورده سراسر کشور تصریح کرد: مردم عزیزمان باید توجه داشته باشند که در حوادث این‌چنینی، با حفظ خونسردی و بدون توجه به شایعات تصمیم گیری کنند و بدانند مالکین و پرسنل زحمت کش جایگاه‌ها از همان لحظات نخست مثل همیشه و حتی با دقت بیشتر، در محل کار خود حاضرند و با مدیریت مناسب خود میزان تقاضا و ارائه خدمات را مدیریت می‌کنند.

وی افزود: در شرایطی که کرونا تمامی کسب وکارها را تحت تاثیر قرار داده است و جایگاه‌های سوخت نیز یکی از مراکز حساس معرفی شد باز هم پرسنل آن بدون تعطیلی، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، حفظ نیروی کار و  بدون حمایت‌های لازم از سوی دولت به فعالیت خود ادامه دادند. از همین روی باید از تمامی جایگاه‌داران اعم از عرضه کننده گان فراورده های نفتی،  سی. ان. جی و مجتمع های خدماتی بین راهی تشکر و قدردانی کرد.