جلسه بررسی ابهامات جایگاهداران در موضوع انجام تستهای آلایندگی سنجی در پمپ بنزینها

 

 

این جلسه که در محل دفترمرکزی صنف جایگاهداران کشور برگزار شد و مدعوین آن شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت و صنف جایگاهداران بودند اعتراض جایگاهداران مبنی بر الزام انجام تستهای آلایندگی و پرداخت هزینه آن توسط ایشان بررسی شد، رئیس صنف جایگاهداران و مسئولین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اعلام کردند که هیچ مستند قانونی مبنی بر پرداخت هزینه نظارت وزارت بهداشت در جایگاهها وجود ندارد و این تستها فقط باید در جایگاههایی که طرح کهاب کاملا در آنها اجرا شده انجام گیرد، مسئولین وزارت بهداشت هم مواردی را در خصوصا مصوبه طرح کهاب و قوانین مرتبط در قانون کار را متذکر شد و طرفین به توافقاتی دست یافتند که طی صورتجلسه ای به استانها ابلاغ خواهد شد.