توزیع بی وقفه سوخت در استان هرمزگان ادامه دارد

 

رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت: طبق آخرین گزارشها پس از وقوع زلزله در هرمزگان، تقاضا برای سوختگیری افزایش داشته ولی توزیع سوخت بی وقفه و بدون مشکل جریان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله قلیزاده رئیس صنف جایگاهداران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق آخرین گزارشها پس از وقوع زلزله در هرمزگان، تقاضا برای سوختگیری افزایش داشته ولی توزیع سوخت بی وقفه و بدون مشکل جریان دارد.

قلیزاده افزود: جایگاه‌های سوخت استحکام خوبی در زلزله‌ها دارند و مردم نباید نگران باشند، براساس گزارشها و بررسی میدانی، پس از زلزله هرمزگان مردم مراجعات بیشتری به جایگاه‌ها داشته اند که این امر طبیعیست.

این مقام صنفی ادامه داد: با تلاش جایگاه‌های سوخت و مسئولین استان و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه هرمزگان روال طبیعی در امر سوخت رسانی در کل استان مشاهده می‌شود و تدابیر لازم برای اختصاص سوخت خارج از نوبت به خودروهای امدادی و انتظامی اندیشیده شده است، مردم نگران نباشند و اطمینان داشته باشند هر لحظه که اراده کنند می‌توانند در ساعات شبانه روز برای سوختگیری مراجعه نمایند.