بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه رعایت پروتکلها در جایگاههای سوخت

بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه رعایت پروتکلها در جایگاههای سوخت

میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی در جایگاههای سوخت پس از گذشت یکسال از کرونا، در اولین جلسه هیات مدیره صنف جایگاهداران کشور بررسی شد.

اسدالله قلیزاده رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده های نفتی کشور گفت:

با حضور اعضای هیات مدیره، آقایان صدرالدین اسماعیلی ، یوسف فرامرزی و مهندس چاغروند اولین جلسه هیات مدیره جدید تشکیل و به پیشنهاد اکثریت، موضوع بررسی رعایت پروتکلهای بهداشتی در جایگاههای سوخت مورد بررسی قرار گرفت. اعضای هیات مدیره با مطالعه و بحث بر روی گزارشهای ارسالی از سوی نمایندگان و تشکلهای استانی، دانشگاههای علوم پزشکی، مکاتبات جایگاهداران و تماسهای مردمی روند رعایت پروتکلهای بهداشتی در جایگاهها را به صورت دقیق مورد بحث و بررسی قراردادند.

در این جلسه نمودار میزان رعایت پروتکلها در جایگاهها از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا یکسال پس از آن ارائه شد و میزان اجرای دستورالعملهای بهداشتی و پروتکلها توسط جایگاهداران در حد بسیار قابل قبولی تشخیص داده شد.

مهندس فرهادچاغروند ضمن تشکر از کارکنان و مالکان جایگاهها و درخواست از مردم در رعایت نکات بهداشتی هنگام ورود به جایگاههای سوخت از مردم خواست با جایگاهداران همکاری کنند چراکه با توجه به حجم مراجعات به جایگاهها، بدون همکاری مردم امکان رعایت دقیق دستورالعملها وجود ندارد .
همچنین گزارشهای مهمی با ابعاد مالی و اجرایی توسط آقایان یوسف فرامرزی و صدرالدین اسمعیلی در این رابطه ارائه شد که نشان میدهد جایگاهداران در یکسال گذشته به منظور تهیه اقلام بهداشتی و ضدعفونی و… بیش از ۱۰۰ میلیاردتومان به صورت شخصی هزینه کرده اند و در طول یکسال بهبود روزافزون رعایت پروتکلها در جایگاههای سوخت کاملا مشهود بوده است. همچنین در این جلسه زیان مالی بسیار بالا ناشی از رکود و کاهش فروش و درآمد جایگاهها به دلیل شیوع کرونا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس هیات مدیره صنف جایگاهداران نیز ضمن تشکر و قدردانی از همکاری وزارت بهداشت، ستاد کرونا، بسیج، شهرداریها و سازمان آتش نشانی ، از زحمات مالکان و کارکنان مجاری عرضه فراورده های نفتی که در تمامی شرایط سخت کشور به صورت شبانه روزی و بدون تعطیلی تلاش میکنند صمیمانه تشکر کرد و اظهار امیدواری نمود که زیانهای مالی جایگاهداران در هنگام تعیین میزان حق العمل ایشان مورد محاسبه قرار گیرد.