انفجار در یک پمپ بنزین در خیابان پیروزی تهران

پمپ بنزین میدان تره‌بار مرکزی خیابان پیروزی تهران ساعتی پیش منفجر شد. این حادثه یک مصدوم داشت که به بیمارستان منتقل شده است.

آتش گرفتن پمپ بنزین

برچسب‌ها