افزایش بی‌سابقه میزان توزیع بنزین و گازوئیل در مسیر اربعین

  رییس صنف جایگاهداران کشور گفت: امسال با افزایش تعداد خودروهای شخصی زائرین در مسیرهای منتهی به مرزهای خروجی به سمت عراق، در برخی جایگاه‌ها شاهد صف‌های کیلومتری بودیم اما توزیع بی وقفه، شبانه روزی و با سه شیفت فعال در جایگاه‌ها و با کترین مشکل در جریان است. اسدالله قلیزاده در گفت‌وگو با ایسنا، […]