۳۰ درصد جایگاهها بنزین ۱۵۰۰ تومانی توزیع می کنند

ر گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

۳۰ درصد جایگاهها بنزین ۱۵۰۰ تومانی توزیع می کنند/ تا پایان امروز تمام پمپ بنزین های تهران به سامانه متصل می شوند

۳۰ درصد جایگاهها بنزین ۱۵۰۰ تومانی توزیع می کنند/ تا پایان امروز تمام پمپ بنزین های تهران به سامانه متصل می شوند

رییس صنف جایگاهداران سوخت کشور گفت: اکنون ۹۵ درصد جایگاهها در حال عرضه سوخت هستند.

اسدالله قلیزاده در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اعلام اینکه تا این لحظه بیش از ۳۰ درصد جایگاههای  کشور به صورت سامانه ای سوخت عرضه می کنند، اطهار داشت؛ در حال حاضر تعداد پیمانکاران و پرسنل جایگاهها دو برابر شده و در جایگاهها مستقر هستند و همکاری تنگاتنگی با مامورین پخش فراورده جهت تسریع در راه اندازی سامانه و استفاده از کارت سوخت دارند.

وی افزود: پیش بینی می شود تا فردا بخش قابل توجهی از جایگاه ها به سامانه هوشمند سوخت متصل شوند.

رییس صنف جایگاهداران سوخت کشور خاطرنشان کرد: اکنون ۹۵ درصد جایگاهها در حال عرضه سوخت هستند که از این میزان ۳۰ درصد با کارت توزیع دارند.

وی گفت: تعداد جایگاههای سامانه ای رو به افزایش است و پیش بینی می شود که تا پایان امروز تمام جایگاهای سطح شهر تهران به سامانه متصل شوند.