استمرار سوخت رسانی به جایگاه‌های توزیع در تهران

رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت: وقوع آتش سوزی در پالایشگاه تهران سوخت رسانی به جایگاه‌ها را متوقف نمی‌کند، مردم‌نگران نباشند.

استمرار سوخت رسانی به جایگاه‌های توزیع در تهراناسدالله قلیزاده به خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفت: پس از اینکه آتش سوزی در پالایشگاه تهران رخ داد، به دلیل نزدیکی انبار ری به پالایشگاه و رعایت موارد ایمنی ناچار فعالیت ارسال فراورده از انبار نفت ری به جایگاه‌ها محدود شد.
وی با بیان اینکه ستاد‌های مرتبط برای مدیریت بحران تشکیل شده و میزان سوخت موجود در جایگاه‌ها رصد کامل شده است، گفت: در صورتی که جایگاهی با اتمام موجودی مواجه شود از سایر انبار‌های تهران فراورده برای آن به صورت فوری ارسال می‌شود و نفتکش‌ها با فوریت کار حمل را انجام می‌دهند و هیچ مشکل حادی از بابت تولید و عرضه فراورده‌های نفتی وجود ندارد و جای نگرانی نیست.
رئیس صنف جایگاهداران با تاکید بر اینکه مشکلی خاصی در انتقال فراورده به دیگر استان‌های همجوار تهران هم وجود ندارد، گفت: ذخایر کافی در انبار‌ها تا رفع مشکل وجود دارد و می‌توانند سوخت مورد نیاز مردم را تامین کنند، اگر هم هر استانی با مشکل مواجه باشد از طریق استان و انبار معین فراورده ارسال می‌شود و ان شاءالله مشکل حادی متصور نیست.
وی تصریح کرد: هم اکنون رصد دقیقی برروی موضوع از سوی مسئولان مربوطه در مجموعه نفت و سایر ارگان‌های ذیربط و ستاد‌های مدیریت بحران در جریان هست و تا فردا فعالیت پالایشگاه دوباره آغاز می‌شود.
قلی زاده گفت: باتوجه به وقفه ناشی از عدم امکان فعالیت انبار ری، جایگاه‌هایی که در حال اتمام موجودی سوخت باشند، در اولویت ارسال فراورده قرار گرفته اند و شرایط عادی است و هیچ مشکلی در تامین سوخت هیچ جایگاهی وجود ندارد.