آزادسازی قیمت سوخت رویکرد مناسبی نیست

سخنگوی صنف جایگاهداران کشور گفت: هر نامزدی از هم اکنون خود را به افزایش قیمت بنزین حریص نشان دهد، یعنی معتقد به آزادسازی قیمت سوخت است و باید در دوران ریاست جمهوری وی، منتظر قیمت‌های باورنکردنی بود.

 

 

رضانواز، سخنگوی صنف جایگاهداران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: هر کاندیدای ریاست‌جمهوری که هنوز نیامده، صرفا برای تامین کسری بودجه دل به گرانی بنزین ببندد یعنی معتقد به دلاریزه کردن قیمت است و این انتخاب مردم نیست، حالا چه قصد داشته باشد یکدفعه مثل سال ۹۸ انجام دهد و آن حوادث تلخ رخ دهد و چه آرام آرام جا بیاندازد.

وی ادامه داد: تغییر قیمت بنزین تابع شرایطی است که نفع و ضرر مردم و بخش خصوصی در آن وجود دارد؛ مردم انتظار دارند برنامه‌های مشخص اقتصادی از کاندیداها بشنوند و کلی‌گویی یا حرف‌های هیجانی که اکثرا برای جذب رای یا جنجال سازی گفته شود به نفع کشور و مردم نیست، حتی اگر نامزدی بتواند با این روش‌ها رای بگیرد.

سخنگوی صنف جایگاهداران کشور تصریح کرد: هر نامزدی از هم اکنون خود را به افزایش قیمت بنزین حریص نشان دهد، یعنی معتقد به آزادسازی قیمت سوخت است و باید در دوران ریاست جمهوری وی، منتظر قیمت‌های باورنکردنی بود.

وی افزود: همچنین اگر نامزدی قصد دارد ساختار جدیدی در مورد سوخت ایجاد کند باید توجه به شرایطی بومی کشور در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و امکان سنجی فرآیندهای اجرایی را از طریق مشورت با همه فعالین و کارشناسان داشته باشند و در خصوص قیمت حامل‌های انرژی مهمترین مساله اینست که اولا مردم و بخش خصوصی ضرر نکنند، دوما عدالت فراموش نشود و سوما رویایی فکر و عمل نشود.

نواز با بیان اینکه “دولت سیزدهم از هر لحاظ امکان افزایش منطقی قیمت بنزین را داشت و قطعا برای دولت درآمد ایجاد میشد و منابع مالی خوبی تامین میکرد”، گفت: شهید رئیسی دغدغه سفره مردم را داشت و نگران مردم بود و این کار را انجام نداد و حتی برای افزایش حداقلی قیمت هم مقاومت می‌کرد.